Na čem záleží u zásobování lékáren léky a léčivými přípravky

Prošlé léky

Lékárenský velkoobchod Technolife.cz je odvětví výroby a distribuce léků a léčivých přípravků, které musí splňovat přísné limity, nejen co se týče složení, ale také doby, po kterou je lze nabízet v prodeji. Jinými slovy, jakmile se ve skladu či v lékárně objeví léčiva s prošlou dobou výrobcem doporučené trvanlivosti, musí se odborně zlikvidovat. Prošlá léčiva mohou mít opačný, než léčebný efekt, jde o chemické látky, které mohou různým způsobem degradovat, rozkládat se a stát se pak nebezpečnými.

léčivé přípravky

Teplota a vlhkost vzduchu

Při skladování a přepravě lékárenského zboží je nutné dodržovat rozmezí správných teplot, které mohou být v různém rozpětí. Některé léky se skladují při běžné pokojové teplotě, jiné se musí chladit nebo dokonce skladovat v mrazicím boxu. Tomuto faktu se také přizpůsobují speciální chladicí či mrazírenské přepravní boxy, léky zkrátka nelze přepravovat běžnými přepravními společnostmi, které dopravují například zboží zákazníkům z e-shopů.

přeprava léků

Hlodavci a hmyz

Kdybyste nahlédli do některých skladů či depa přepravních společností, můžete se tu setkat s prostorami nedostatečně zabezpečenými před různými škůdci, zejména hlodavci a hmyzem. Ti se v žádném případě nesmí vyskytovat ve skladech léčiv, kde by mohli nejen kontaminovat výkaly různé výrobky, ale také poškodit jejich obal a zapříčinit chemickou reakci různých přípravků, čímž by tu mohlo dojít i k nebezpečným situacím.

Zabezpečení obalů

Jak už bylo řečeno, hmyz nebo hlodavci mohou narušit obaly léčiv, ovšem to se může stát i při nešetrné přepravě a manipulaci. Z tohoto důvodu se vše přepravuje pod přísnějším dohledem a v přepravních boxech zabezpečených proti poškození. Není zkrátka možné distribuovat léky v obyčejných kartonových krabicích převázaných motouzem nebo zalepených lepicí páskou. Léky musí být přepraveny a vydány zákazníkům v prvotřídní kvalitě, v jaké opustila výrobní linky.

30 října, 2022