Nabízíme atraktivní model vzdělávání i praktické profesní uplatnění


Potravinářská Å¡kola, která Vás pÅ™ipraví na život v profesi nejrůznÄ›jších potravinářských oborů a služeb, sídlí v Pardubicích. Složením svých oborů pÅ™edstavuje jedineÄný vzdÄ›lávací ústav, který nemá v oblasti vzdÄ›lávání tohoto druhu obdoby. Potravinářská Å¡kolarekrutuje do Å™ad perníkáren, mlýnů, cukráren, pekáren, laboratoří, restaurací, obchodů i dalších provozoven kvalifikované adepty na dosahování efektivních pracovních výsledků. Nejen teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti a schopnosti získáte vykonáním státní zkouÅ¡ky, která může být dle volby konkrétního oboru zakonÄena vydáním výuÄního listu, nebo maturitního vysvÄ›dÄení.

Získejte výuÄní list, Äi maturitu v oboru potravinářství a služeb

Ideální modelový příklad výuky získáte ve stÅ™ední Å¡kole, která pÅ™edstavuje dobrý výbÄ›r. Potravinářská Å¡kola vytváří dokonalý integraÄní systém, který je propojen s reálnými požadavky souÄasného trhu natolik, aby vÅ¡ichni absolventi bez ohledu na to, zda zvolili tříletý uÄební obor, nebo se odhodlali zakonÄit ÄtyÅ™leté denní Äi dálkové studium maturitou, nalezli ve své profesi uplatnÄ›ní.

3 listopadu, 2022