Konec hlídání ochranných známek

Ochranná známka je pro firmu velmi důležitá. Díky ní se může odlišit od podniků přinášejících na trh podobný, nebo i stejný druh služeb či výrobků a zároveň jí poskytuje právní ochranu před třetími osobami, které by chtěly používat stejné označení.

 soudní kladívko

Dosud Úřad průmyslového vlastnictví znemožňoval novým žadatelům registraci ochranné známky, která byla shodná s již dříve registrovanou známkou. To už ale neplatí. Směrnice EP a Rady č. 2015/2436 má s účinností od 1. ledna 2019 za úkol sblížit právní předpisy členských států EU.

Od letošního roku si tedy namísto již dlouho slibovaného poklesu administrativy musí podnikatelé sami hlídat a dávat pozor, zda si někdo neregistruje ochrannou známku totožnou s tou jejich. Pokud se tak stane, podnikatel může do tří měsíců od přihlášky podat námitku proti zápisu, jinak bude ochranná známka platně zapsána. Především pro menší podnikatele je toto velkým zásahem do financí, ti totiž na rozdíl od velkých firem nemají na takovou administrativu kapacitu ani finance.

 

Úřad průmyslového vlastnictví poskytuje tzv. rešeršní služby za úplatu, kam spadá i monitorování ochranných známek, a tak si větší firmy a podnikatelé mohou za tuto službu zaplatit a vyhnout se tak administrativě navíc. Kromě úřadu tuto službu nabízí i další komerční společnosti. Cena se pohybuje okolo několika set korun za monitorování jedné ochranné známky po dobu jednoho měsíce. Podnikatele, kteří vlastní více ochranných známek, to tedy nově vyjde na několik tisíc korun ročně.

 podnikatel s kravatou

Firmy a živnostníci v České republice již delší dobu zaostávají za vyspělými zeměmi v počtu registrovaných známek. Registrujeme téměř o třetinu méně ochranných známek za rok než například Rakousko. Změnou legislativy se současný stav může ještě zhoršit a Češi si budou své duchovní vlastnictví chránit ještě méně.

26 září, 2019